የደቡብ ክልል ብሔሮች፣ ብሔረሰቦችና ሕዝቦች ምክር ቤት

የደቡብ ብሔሮች፣ ብሔረሰቦችና ሕዝቦች ክልል የኢትዮጵያ ፌዴራላዊ ዴሞክራሲያዊ ሪፐብሊክ መንግሥትን ከመሠረቱት ዘጠኝ ክልሎች መካከል አንዱ ሲሆን በክልሉ የሚገኙ ብሔሮች፣ ብሔረሰቦችና ሕዝቦች በመከባበር፣ በመፈቃቀድና ዲሞክራሲያዊ አንድነታቸዉን በማጠናከር የጋራ ክልላቸዉን እየመሩና እያለሙ ይገኛሉ፡፡ እነዚህ ብሔሮች፣ ብሔረሰቦችና ሕዝቦች የማንነታቸው መገለጫ የሆኑ ባህላዊና ታሪካዊ ዕሴቶች ያሏቸዉ ሲሆኑ፤ ዕሴቶቻቸዉን ለማስተዋወቅና ጥቅም ላይ ለማዋል የተደረገዉ ጥረት ዝቅተኛ ነዉ፡፡ በብሔረሰቦቹ ዙሪያ የተጻፉ ጽሑፎች አነስተኛ ብቻ ሳይሆኑ በመረጃ አጠቃቀምና በይዘታቸዉ ወጥነት የሚጎድላቸዉ ከመሆናቸዉም በላይ ባህላቸውንና ታሪካቸውን በጥልቀት ባልተረዱ የዉጪ ፀሐፍት የተጻፉ በመሆናቸዉ ክፍተቶች ተስተዉሎባቸዋል፡፡ በአገር ዉስጥ ምሁራን የተጻፉ ዉስን ሥራዎች ያሉ ቢሆኑም የእያንዳንዱን ብሄረሰብ ማንነት በተሟላ መልኩ የዳሰሱ አይደሉም፤ ለዚህም እንደ ምክንያት የሚገለጹት፡-
 

Subscribe to