እንኳን ደህና መጡ !

 የደቡብ ብሔሮች ብሔረሰቦችናሕዝቦችክልል

የደቡብብሔሮች ብሔረሰቦችናሕዝቦችክልልየኢትዮጵያፌዴራላዊዴሞክራሲያዊሪፐብሊክመንግሥትንከመሠረቱትዘጠኝ

ክልሎች መካከልአንዱሲሆንበክልሉየሚገኙብሔሮች፣ብሔረሰቦችናሕዝቦችበመከባበር፣በመፈቃቀድና ዲሞክራሲያዊ አንድነታቸዉን በማጠናከር የጋራ ክልላቸዉን እየመሩና እያለሙ ይገኛሉ፡፡እነዚህ ብሔሮች ብሔረሰቦችና ሕዝቦች የማንነታቸው መገለጫ የሆኑ ባህላዊና ታሪካዊ እሴቶች ያሏቸዉሲሆኑ፤ ዕሴቶቻቸዉን ለማስተዋወቅና ጥቅም ላይ ለማዋል የተደረገዉ ጥረት ዝቅተኛ ነዉ፡፡ በብሔረሰቦቹ ዙሪያ የተጻፉ ጽሑፎች አነስተኛ ብቻ ሳይሆኑ በመረጃ አጠቃቀምና በይዘታቸዉ ወጥነት የሚጎድላቸዉ ከመሆናቸዉም በላይ ባህሉንና ታሪኩን በጥልቀት ባልተረዱ የዉጪ ፀሐፍት የተጻፉ በመሆናቸዉ ክፍተቶች ተስተዉሎባቸዋል፡፡ በአገር ዉስጥ ምሁራን የተጻፉ ሥራዎች ያሉ ቢሆኑም  የእያንዳንዱን ብሄረሰብ  ማንነት በተሟላ  መልኩ የዳሰሱ አይደለም፤ለዚህም  እንደምክንያት  የሚገለጹት፡-

1 ÆlûT SR›èC "lxStÄdRE xmCnT"XytÆl xNDN BÿrsB h#lT kh#lT b§Y b¸kÍFL xdr©jT bmd‰j¬cý

2 xND xgR xND ÌNÌ"b¸L y±ltEµ FLSFÂ BÿrsïC ¥Nn¬cý ¬ýö§cý yU‰  xgR XNÄ!gnb# k¥DrG YLQ ÌNÌcýNÂ ÆH§cýN bmtý xND ÌNÌ BÒ XNÄ!Âg„Â yl@§ýN ÆHL XNÄ!qbl# mdrg#

3 qdMT [/FT y?ZEb#N ¬¶K kmÚF YLQ Tk#r¬cýN bg¢E mdïC gDL Gl ¬¶K §Y ብቻb¥DrUcý

4, በወቅቱአንዱአንዱንእንዴትእንደገዛናአንዱየራሱንቋንቋናባህልሌላው  እንዲቀበልጫናመፍጠር 

 ከላይ እንደተጠቀሰው ባለፉት ዘመናት ሥርዓቱን ይመሩ ነበሩ መንግሥታት ለሕዝቦች ባህልናታሪክ በቂ ትኩረት ባለመስጠታቸው የተነሣ የማንነት መገለጫ የሆኑዕሴቶቻቸዉንእንዳይንከባከቡበማድረግ   የራሳቸውን ሥልጣን ማራዘሚያ መንገዶችንብቻበማመቻቸት "በከፋፍለህ ግዛ" መርህ ብሔረሰቦቹ ከመቀራረብ ይልቅ እንዲራራቁ፣ ከመተማመን ይልቅ እርስ በርስ እንዲጠራጠሩና እንዲናቆሩ አድርገዋል፡፡

 

 

 

 

አስተያየት መላኪያ ቅፅ

free contact joomla module

የዋና አዘጋጅ መግቢያ ቅፅየደቡብ ክልል ቱሪዝም ቦታ

bb
bbb
cc
dd
dfg
dsss
ew
f
fdg
fg
g
gf
hg
hgf
hw
imagesggg
jhg
jj
jjjj
k
kk
kl
ku
l
mm
oi
q
re
rer
rrr
tg
ttt
tyhg
uu
uyu
vvv
w
we
wee
wer
ww
yyy
yyyyyy

የብሔረሰቦች ምክር ቤት አባላት

 • Abayneh.jpg
 • Aklilu.jpg
 • Aschenaqi.jpg
 • d-9.jpg
 • d-65.jpg
 • d-mesee.jpg
 • d-nestanet.jpg
 • d-sala.jpg
 • d-sami.jpg
 • Feleqech.jpg
 • Gusho.jpg
 • hana.jpg
 • _DSC0614.JPG
 • _DSC0616.JPG
 • _DSC0619.JPG
 • _DSC0620.JPG
 • _DSC0621.JPG
 • _DSC0624.JPG
 • _DSC0625.JPG
 • _DSC0626.JPG
 • _DSC0627.JPG
 • _DSC0628.JPG
 • _DSC0629.JPG
 • _DSC0630.JPG
 • _DSC0631.JPG
 • _DSC0632.JPG
 • _DSC0633.JPG
 • _DSC0634.JPG
 • _DSC0635.JPG
 • _DSC0636.JPG
 • _DSC0637.JPG
 • _DSC0638.JPG
 • _DSC0639.JPG
 • _DSC0640.JPG
 • _DSC0641.JPG
 • _DSC0642.JPG
 • _DSC0643.JPG
 • _DSC0644.JPG
 • _DSC0645.JPG
 • _DSC0646.JPG
 • _DSC0647.JPG
 • _DSC0648.JPG
 • _DSC0649.JPG
 • _DSC0650.JPG
 • _DSC0651.JPG
 • _DSC0652.JPG
 • _DSC0653.JPG
 • _DSC0654.JPG
 • _DSC0655.JPG
 • _DSC0656.JPG
 • _DSC0657.JPG
 • _DSC0658.JPG
 • _DSC0659.JPG
 • _DSC0660.JPG
 • _DSC0661.JPG
 • _DSC0662.JPG
 • _DSC0663.JPG
 • _DSC0664.JPG
 • _DSC0666.JPG
 • _DSC0667.JPG
 • _DSC0668.JPG

የብሔር ብሔረሰቦችና ህዝቦች የፎቶና የስዕል ጋለሪ

 • a-basketo 20.jpg
 • a-bena 3 ..jpg
 • a-bena 3.jpg
 • a-bodi.jpg
 • a-brayle 44.jpg
 • a-burji 34.jpg
 • a-goficho.jpg
 • a-gurage.jpg
 • a-kaficho.jpg
 • a-kara.jpg
 • a-Karo.jpg
 • a-kustme.jpg
 • a-maenit.jpg
 • a-mainiti.jpg
 • a-Mareko.jpg
 • a-mashole1.jpg
 • a-mashole2.jpg
 • a-mezenger.jpg
 • a-mosye.jpg
 • a-mursi.jpg
 • a-mursi2.jpg
 • a-nao.jpg
 • a-Oyda.jpg
 • a-q (2).jpg
 • a-shaka 17.jpg
 • a-shakeicho 24.jpg
 • a-Shecko.jpg
 • a-Sheko2.jpg
 • a-sidama1.jpg
 • a-sidama2.jpg
 • a-sidama 32.jpg
 • a-silte.jpg
 • a-silte 47.jpg
 • a-Surma.jpg
 • a-tambaro.jpg
 • a-Tsemay.jpg
 • a-wolayta1.jpg
 • a-wolayta2.jpg
 • a-yem1.jpg
 • a-yem2.jpg
 • a-Zenebe.jpg
 • a-Zeysie.jpg
 • a-zilmamo.jpg
 • alaba1.jpg
 • alaba2.jpg
 • ale.jpg
 • arbore.jpg
 • ari (2).jpg
 • Ari.jpg
 • ayda.jpg
 • Bacha.jpg
 • bacha 56.jpg
 • basketo1.jpg
 • basketo2.jpg
 • Bena 3.jpg
 • bench1.jpg
 • bench2.jpg
 • bench15.jpg
 • body.jpg
 • body1.jpg
 • body2.jpg
 • brayle.jpg
 • Burji.jpg
 • Chara.jpg
 • chara 6.jpg
 • dasenech (2).jpg
 • dasenech.jpg
 • dawro (2).jpg
 • Dawro.jpg
 • deme.jpg
 • derashe.jpg
 • Derashie.jpg
 • dime.jpg
 • dimie1.jpg
 • dimie2.jpg
 • Dizi.jpg
 • Dobasie.jpg
 • donga (2).jpg
 • Donga.jpg
 • farmer.png
 • gamo.jpg
 • gamogofa.jpg
 • gedeo.jpg
 • gedio.jpg
 • gidicho (2).jpg
 • gidicho.jpg
 • gnangatom.jpg
 • Gofa.jpg
 • gofa3.jpg
 • gurage (2).jpg
 • gurage.jpg
 • gurages.jpg
 • Hadia.jpg
 • hadiya.jpg
 • halaba.jpg
 • hamer.jpg
 • Hammer.jpg
 • hmre 1.jpg
 • kafech.jpg
 • kara.jpg
 • kebena.jpg
 • kenbata.jpg
 • konso (2).jpg
 • konso-2.jpg
 • konso.jpg
 • konta.jpg
 • kore.jpg
 • kore2.jpg
 • koygu.jpg
 • kuaygu (2).jpg
 • kuaygu.jpg
 • kusme.jpg
 • male.jpg
 • mareqo.jpg
 • mashole.jpg
 • meshenger.jpg
 • mosiye.jpg
 • mursi.jpg
 • murule.jpg
 • nangatom.jpg
 • nao.jpg
 • stemay.jpg
 • surma.jpg
 • tembaro.jpg
 • wolayta.jpg
 • yem.jpg

ቪዲዮ ብሔረሰብ

የአባልነት መመዝገቢያ ፎርም

Or Cancel

ስለ ድህረገፅ አስተያየት ያስቀምጡ

joomla fanbox module joomla

Site Statistics

 • Current Active Users5
 • Active Guests5
 • Active Registered0
 • Unique Visits Today226
 • Unique Visits Yesterday94
 • Visits This Week502
 • Visits Previous Week299
 • New Articles This Week0
Copy Right ©-All Rights Reserved-SNNPRSCON 2016 ልዩነታችን ውበታችን ውበታችን አንድነታችንና ጥንካሬያችን ነው!